۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

آگهی 5 مهر

 


فرزندم رجب


 


دارم می‌روم جلوی دانشگاه


نمی‌خواهم شعار بدهم، می‌خواهم کتاب بخرم


 


قربان تو؛ مادر رجب

۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

۱۳۸۸ شهریور ۱۲, پنجشنبه

آگهی 12 شهریور

 


فرزندم رجب


 


از این‌ور تریلی پول و طلا می‌رود بیرون


از اون‌ور کشتی دزدهای دریایی می‌آید داخل ننه.


اصلا معلوم است جریان چیست مادر؟


 


قربان تو؛ مادر رجب

۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

آگهی 10 شهریور

 


فرزندم رجب


 


قطبی قطبی که می‌گفتند همین بود؟


از این فوتبال چشمم آب نمی‌خورد ننه.


 


قربان تو؛ مادر رجب