۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

با شما هستم ننه...

ننه...
ننه اینجا را اشتباهی مسدود نکردند؟
بگو درستش کنند ننه... عیبی ندارد.
بگو من مادر رجبم و بی‌آزارتر از من هیچ زنی تا حالا برای رجبش مادری نکرده است. آره ننه... بگو درستش کنند.

آگهی مخصوص غم دوری


فرزندم رجب

به مهسا، همسر مسعود، یک سال گفتند برود پیش همسرش، دربند
لابد برای این‌که تنها نباشند
مادر که از همسر نزدیک‌تر است ننه
کاش به من هم می‌گفتند حق نداری از پیش رجبت تکان بخوری

قربان تو، مادر رجب