۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

آگهی 8 آبان

 


فرزندم رجب


 


از خوشحالی دارم اشک می‌ریزم ننه


محمد قوچانی آزاد شد


تو کی برمی‌گردی مادر


 


قربان تو؛ مادر رجب

۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه