۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

آگهی شهریور 90

فرزندم رجب
 
آزادی چیز خوشحال‌کننده‌ای است
اما به قول مایاکوفسکیِ شاعر
من غمگینم ننه
چونان پیرزنی که آخرین سربازی که از جنگ برمی‌گردد پسرش نیست...

قربان تو؛ مادر رجب