۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

آگهی 10 اردیبهشت 1389 - آگهی برای خواهرمون شادی صدر


فرزندم رجب


خواهرمون شادی صدر گفته "همه‌ی مردها از دم نامردند"

می‌خواستم بگویم تو مردانگی کن و باز هم به زن جماعت

از گل نازک‌تر نگو ننه.


قربان تو؛ مادر رجب

۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

آگهی 31 فروردین 1389


فرزندم رجب


می‌دانستی زلزله جزو تولیدات داخلی

و دستاوردهای ملی محسوب می‌شود؟


قربان تو؛ مادر رجب
فرزندم رجب


تو که توی این زلزله‌های اخیر نقش نداشتی ننه؟


قربان تو؛ مادر رجب


۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

آگهی 18 فروردین 1389


فرزندم رجب


اگر یک وقت آمدی و نبودم، نگران نشو

من توی فیس‌بوک هستم ننه


قربان تو؛ مادر رجب
فرزندم رجب


لایک دیسِ‌تم ننه


قربان تو؛ مادر رجب۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

آگهی مخصوص برای رجب از طرف دوستانش

فرزندم رجب


دوست تو برای سال نو آرزو کرده؛

خدایا ، رجب برگرده پیش مادر رجب تا این‌قدر با خوندن آگهی‌هاش با بغض نخندیم.

الهی مادر... الهی...


قربان تو؛ مادر رجب

۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

آگهی 13 فروردین 1389

فرزندم رجب


هیچ دروغ سیزدهی حقیقت نبودن تو را شیرین نمی کند ننه


قربان تو؛ مادر رجب
فرزندم رجب


کاش با همین گره‌ی ساده به سبزه

گره‌ی کار و گره‌ی بخت و گره‌ی سبز تو هم باز می‌شد مادر


قربان تو؛ مادر رجب