۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

آگهی فوری مادر رجب برای رجب


فرزندم رجب

می‌ترسم غذایی که نمی‌خوری
در سند صرفه‌جویی سالانه لحاظ شود

قربان تو؛ مادر رجب.....فرزندم رجب


داستان کدو قل‌قله‌زن نیست که اگر چاق نشوی چله نشوی خورده نشوی که
آره ننه... غذات را بخور مادر.


قربان تو؛ مادر رجب