۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

آگهی مخصوص غم دوری


فرزندم رجب

به مهسا، همسر مسعود، یک سال گفتند برود پیش همسرش، دربند
لابد برای این‌که تنها نباشند
مادر که از همسر نزدیک‌تر است ننه
کاش به من هم می‌گفتند حق نداری از پیش رجبت تکان بخوری

قربان تو، مادر رجب